Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Učíme sa

   

                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                 19.5.2018

Slovenský jazyk :

Zopakovať ohybné slovné druhy! Doplniť medzery!

Čaká nás záverečný kontrolný diktát.

Písať doma diktáty!!!

 

 

 

Čítanie :   

Aby porozumenie medzi ľuďmi bolo čisté a krásne.

Stále opakovať literárne pojmy,ktoré sme prebrali.   

 

Naučiť sa literárne pojmy:

1. Ako vzniká kniha

(spisovateľ,redaktor, výtvarný redaktor, výtvarník, technický redaktor, grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec )

2. Ako delíme literatúru

( umelecká- literárne texty, ktoré nám prinášajú umelecký zážitok

vecná- literárne texty, ktoré nám prinášajú nové poznatky a informácie)

3. Prirovnanie 

(porovnávanie osôb, zvierat, vecí alebo javov na základe ich podobnosti alebo spoločných znakov. Používajú sa slová- ako, jak, ani ,sťa( Biely ako stena, Vlasy čierne ako havran, Červený sťa malina...))

4. Príslovie

(krátky výrok, ktorý vyjadruje určitú životnú skúsenosť alebo prináša poučenie ( Bez práce nie sú koláče, Kto neskoro chodí, sám sebe škodí))

5. Porekadlo

(krátke vety o ľudských vlastnostiach alebo životných situáciách, neobsahuje poučenie ( Kúpil mačku vo vreci. Tára do vetra. ))

6. Bájka

(krátky príbeh, ktorý prináša poučenie, najčastejšie v nej vystupujú zvieratá, ktoré vystupujú a konajú ako ľudia, poučenie býva napísané najčastejšie v úvode alebo závere príbehu)

7. Autorská rozprávka

( vymyslený príbeh, v ktorom sa prelínajú skutočné a fantazijné javy, môžu v nej vystupovať vymyslené bytosti , hovoriace zvieratá, rastliny a veci, na rozdiel od ľudovej rozprávky v autorskej rozprávke poznáme autora)

8. Divadelná hra

( dramatické dielo, ktoré sa odohráva pred očami divákov na javisku, postavy divadelnej hry stvárňujú herci, na tvorbe sa tiež podieľajú - dramaturg, režisér, scénický výtvarník, skladateľ hudby)

9. Rozhlas.

10. Dialóg.

11. Odsek.

12. Kapitola.

13. Televízia.

14. Strofa.

15. Komiks.


 

Matematika :  

Precvičovať sčítanie a odčítanie s prechodom- kto má medzery!

Ktorá matematická operácia má prednosť? - bude zase previerka

 

Vlastiveda:

Vodstvo v krajine.

Povesť o Kráľovej holi a Kriváni.

Kráľová hoľa- najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier- 1946 m.

Zopakuj:

1. Vymenuj 3 nížiny Slovenska.Aká je tam pôda a kde sa nachádzajú?

2. Ktorý je najvyšší vrch Slovenska,akú má výšku?

3.Ako sa určuje nadmorská výška?

4. Ako rozdeľujeme vysočiny? Charakterizuj ich.

5. Čo je to skanzen?

6. Vymenuj 3 mestá, kde sa nachádzajú skanzeny.

7. Kde je najväčší skanzen na Slovensku?

8. Vymenuj 3 stupne remeselníckeho stavu.

9. Kde vznikali stredoveké mestá?

10. Kto spravoval stredoveké mesto?

11. Čo zakladali remeselníci?

12. Kde sa koná najväčší ľudový festival?

13. Čo bolo vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka?

Každú stredu skúšam!!! Naučiť sa!!!

_________________________________________

Prírodoveda :

Zopakuj:

1. Čo potrebujú rastliny pre svoj život?

( svetlo, teplo, vodu, živiny, oxid uhličitý, ktorý je súčasťou vzduchu)

2. Z čoho sa skladá telo všetkých živých organizmov?

( z buniek )

3. Čo obsahujú rastlinné bunky?

( chloroplasty )

4. Čo sa v nich nachádza?

( chlorofyl )

5. Čo je to fotosyntéza?

( chemický proces, ktorý prebieha v chloroplastoch kombináciou vody a oxidu uhličitého pomocou slnečnej energie )

6.Ako sa volá plyn, ktorý rastlina potrebuje pre svoj život?

( oxid uhličitý)

7.Čo je glukóza?

( druh cukru, ktorý je nevyhnutný pre rast rastlín)

8. Čo je odpadovou látkou pri fotosyntéze?

(kyslík, ktorý rastlina uvoľňuje do ovzdušia) 

 

1.Časti tela hmyzu.

2.Popíš štádia vývinu s úplnou a neúplnou premenou hmyzu.

3. Výhody svorky.

4. Čo tvorí mravčie spoločenstvo ?

5. Prečo mravce nezablúdia?

6. Čo tvorí včelie spoločenstvo? Akú úlohu majú jej členovia?

7. Ako sa včely dorozumievajú?

8. Čo obsahujú rastlinné bunky?

9. Ako sa volá farbivo, ktoré je v rastlinných bunkách?

10. Ako nazývame spoločenstvo, v ktorom žijú vlci?

11. Kto stojí na čele vlčej svorky? Čo o ňom vieš?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo veci padajú na Zem?

Zopakovať tematický celok " Človek ako súčasť prírody" 

1. Čo je to trávenie?

( rozklad potravy na jednoduchšie látky v tele )

2. Čo tvorí tráviacu sústavu?

( ústna dutina, hltan a pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník )

3. Napíš spôsoby vylučovania odpadových látok.

( trávenie-vylúčenie zvyškov potravy

dýchanie- výdychom oxidu uhličitého

potenie- z kože sa vylučuje pot

močenie- vylúčenie škodlivín močom)

4. Čo tvoria močové cesty?

( obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra)

5. Čo tvorí oporno- pohybovú sústavu?

(kosti a svaly)

6. Aký význam má kostra?

(opora tela, vzpriamené držanie, ochrana orgánov )

7. Delenie svalstva

(priečne pruhované- ovládané vôľou

hladké-pracuje bez pričinenia našej vôle)

8. Čo tvorí dýchaciu sústavu?

(nosová dutina, hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 


 

                                                                                   

 


 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek