Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Učíme sa

   

                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                  20.1.2018

Slovenský jazyk :

Opraviť cvičný diktát+ U 56/3.

Koncom budúceho týždňa napíšeme kontrolný diktát a písomnú prácu na spodobovanie.

Písať doma diktáty!!!

 

 

 

Čítanie :   

Xaver s nohami do X.

Stále opakovať literárne pojmy, pridať rozhlas a dialóg.

12.01.2018

Pripraviť sa na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Každý žiak si vyberie báseň alebo rozprávku.

 

Naučiť sa literárne pojmy:

1. Ako vzniká kniha

(spisovateľ,redaktor, výtvarný redaktor, výtvarník, technický redaktor, grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec )

2. Ako delíme literatúru

( umelecká- literárne texty, ktoré nám prinášajú umelecký zážitok

vecná- literárne texty, ktoré nám prinášajú nové poznatky a informácie)

3. Prirovnanie 

(porovnávanie osôb, zvierat, vecí alebo javov na základe ich podobnosti alebo spoločných znakov. Používajú sa slová- ako, jak, ani ,sťa( Biely ako stena, Vlasy čierne ako havran, Červený sťa malina...))

4. Príslovie

(krátky výrok, ktorý vyjadruje určitú životnú skúsenosť alebo prináša poučenie ( Bez práce nie sú koláče, Kto neskoro chodí, sám sebe škodí))

5. Porekadlo

(krátke vety o ľudských vlastnostiach alebo životných situáciách, neobsahuje poučenie ( Kúpil mačku vo vreci. Tára do vetra. ))

6. Bájka

(krátky príbeh, ktorý prináša poučenie, najčastejšie v nej vystupujú zvieratá, ktoré vystupujú a konajú ako ľudia, poučenie býva napísané najčastejšie v úvode alebo závere príbehu)

7. Autorská rozprávka

( vymyslený príbeh, v ktorom sa prelínajú skutočné a fantazijné javy, môžu v nej vystupovať vymyslené bytosti , hovoriace zvieratá, rastliny a veci, na rozdiel od ľudovej rozprávky v autorskej rozprávke poznáme autora)

8. Divadelná hra

( dramatické dielo, ktoré sa odohráva pred očami divákov na javisku, postavy divadelnej hry stvárňujú herci, na tvorbe sa tiež podieľajú - dramaturg, režisér, scénický výtvarník, skladateľ hudby)

9. Rozhlas.

10. Dialóg.


 

Matematika :  

 

Budeme písať násobilku od 0-9: len výsledky, takže ovládať naspamäť.

 

 

Vlastiveda:

Ktorá preprava je najvýhodnejšia- str.40-41.

Nauč sa:

1. Ako delíme mestá podľa počtu obyvateľov?

( malé mestá- do 50 tisíc obyvateľov, stredne veľké mestá- do 100 tisíc obyvateľov, veľkomestá- nad 100 tisíc obyvateľov)

2. Napíš 5 najväčších miest na Slovensku v poradí od najväčšieho po najmenšie.

( 1. Bratislava, 2. Košice, 3. Prešov, 4. Nitra, 5. Žilina )

3. Akú dopravu poznáme?

( cestnú, železničnú, lodnú, leteckú )

4. Ako sa volá najznámejšie letisko v Bratislave?

( Letisko M.R.Štefánika )

5. Do zátvorky napíš Košice alebo Bratislava.

metropola východu ( Košice)

krásavica na Dunaji( Bratislava)

Slovnaft ( Bratislava)

U.S.Steel( Košice)

hlavné mesto Slovenska ( Bratislava)

Katedrála sv. Martina ( Bratislava)

druhé najväčšie mesto Slovenska ( Košice)

Kamzík ( Bratislava )

sídli tu prezident, parlament, vláda, ministerstvá( Bratislava)

Primaciálny palác ( Bratislava)

Dóm sv. Alžbety ( Košice)

Železná studienka ( Bratislava)

Medzinárodný maratón mieru ( Košice )

leží v údolí rieky Hornád( Košice)

rozprestiera sa na oboch brehoch Dunaja ( Bratislava)

 

______________________________________________________

Prírodoveda :

Prečo je nebo modré?- str.36,37.

Nauč sa:

1. Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorú nazývame______________( gravitačná sila ).

2. Gravitácia pôsobí smerom___________________ ( do stredu Zeme ).

3. Medzinárodná jednotka sily sa nazýva ___________________ ( newton ).

4. Zvuk je druh ___________ ( energie ).

5. Zvuk vzniká_____________( rýchlym chvením vecí, veci kmitajú ).

6. Naša najbližšia hviezda je ___________( Slnko ).

7. Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi __________( svetlo a teplo ).

8. Akú značku má jednotka sily?_____________( N ).

9. Ako sa volá meradlo sily?_________( silomer ).

10. Od čoho závisí výška zvuku?_______ ( od rýchlosti chvenia ).

 

Prečo veci padajú na Zem?

Zopakovať tematický celok " Človek ako súčasť prírody" 

1. Čo je to trávenie?

( rozklad potravy na jednoduchšie látky v tele )

2. Čo tvorí tráviacu sústavu?

( ústna dutina, hltan a pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník )

3. Napíš spôsoby vylučovania odpadových látok.

( trávenie-vylúčenie zvyškov potravy

dýchanie- výdychom oxidu uhličitého

potenie- z kože sa vylučuje pot

močenie- vylúčenie škodlivín močom)

4. Čo tvoria močové cesty?

( obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra)

5. Čo tvorí oporno- pohybovú sústavu?

(kosti a svaly)

6. Aký význam má kostra?

(opora tela, vzpriamené držanie, ochrana orgánov )

7. Delenie svalstva

(priečne pruhované- ovládané vôľou

hladké-pracuje bez pričinenia našej vôle)

8. Čo tvorí dýchaciu sústavu?

(nosová dutina, hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 


 

                                                                                   

 


 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek