Založit webové stránky nebo eShop
Učíme sa

   

                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                  17.11.2017

Slovenský jazyk :

 

Opraviť cvičný diktát +  vedieť vybrané slová po V.

 

Písať doma diktáty!!! 

Vedieť vybrané a príbuzné slová po B,M,P,R,S,V.Takisto vedieť vysvetliť význam slov dobyť, dobiť, byť, biť, bydlo, bidlo, my, mi, mykať, mihať, mys, miss, pysk, pisk, pýcha, pichá, dopyt, dopiť, prepych, prepichnúť, rým, Rím,kryštál, krištáľ, ryža, rizoto, skryť, skriňa,

od synka, sinka, kus syra, síra, sýta, sitá, syčí, sipí...,

vyť, viť, vyla, vila,víla, výr, vír.

 

Čítanie :   

Rozprávka o malom "a".

Vedieť čo je to prirovnanie+ príklad na prirovnanie,príslovie+ príklad na príslovie, porekadlo+ príklad na porekadlo, umelecká literatúra, vecná literatúra, bájka 

 

 

Matematika :  

Testovanie z matematiky vrátane strany 15- kto nebol v škole.

PZ str. - 63.

U 35/33.,34.,35.

Precvičovať doma aj delenie.

 Píšeme  5-min. na delenie.

Zopakovať všetky typy príkladov, ktoré preberáme na hodinách Matematiky- napr. Koľko je polovica z 12,.... tretina z 18,.....2 krát menej ako 4,......3 krát menej ako 15,.....2 krát viac ,....3 krát viac,....zakrúžkuj tretinu predmetov,....rozdeľ daný počet na 2 rovnaké časti,na 3 rovnaké časti, na 4 rovnaké časti,na 5 rovnakých častí,atď.

Píšeme  5- minútovky na násobenie-( 0,1,2,3,4,5,6,7) -len výsledky.U niektorých sú medzery.

Opakovať typy príkladov, ktoré preberáme v škole.

 

Vlastiveda:

Mestá na mape Slovenska.

Život v meste- str.24-25.

Život na dedine-str.22-23.

Náš samosprávny kraj- Košický kraj-je to v zošite.

Súčasné územné členenie Slovenska- U 16.,17.

Časová priamka- 14.,15. + zošit.

Čo sme sa naučili- str.12.,13.

Typy krajín, hlavné a vedľajšie svetové strany.

 

 

Prírodoveda :

Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu?-str.24.,25.

Zopakovať poriadne,  niektorí majú veľmi veľké medzery!!!

Naučiť sa aj látku- Prečo je dôležité, čo jeme?

Prečo autá musia tankovať- poznámky zo zošita.

Prečo železo hrdzavie-str.16,17.

Prečo sa skaly lámu- poznámky zo zošita.

Prečo je more slané-naučiť sa z poznámok zo zošita.

Opakovanie- U str. 8.,9.,10.,11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 


 

                                                                                   

 


 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek